Facebook.html
top of page

Regulamin restauracji Monkey Business Pizza & More oraz strony internetowej www.monkeybusiness.pl w tym w szczególności zamówień składanych przez internet.

Opertorem restauracji Monkey Business Pizza & More (zwanej dalej również "Lokalem" lub "Restauracją" jest Agencja Promocji Miast i Regionów Sp. z o.o. nr NIP 676-241-12-59 6762411259 z siedzibą w Krakowie, 30-540, przy ul. Porucznika Antoniego Stawarza 2/2. - zwana dalej "Operatorem".

Operatorem zamówień i rezerwacji internetowych dokonywanych za pośrednictwem strony www.monkeybusiness.pl jest Wix.com LTD
Yunitsman 5 Tel Aviv, Izrael, VA
T ID : EU442008451 - zwany dalej "Dostawcą Usług Internetowych".

Operatorem usług kurierskuch, tj. dostaw zamówionych potraw i napoi jest Stuart Polska Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, Warszawa 00-189, Polska, NIP / VAT Reg. No.: 5252854750 - zwany dalej "Firmą Kurierską"

Operatorem finansowych transakcji płatniczych jest  SumUp Ltd, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin D02 K580, Ireland, NIP: IE9813461A lub PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) zarejestrowanym użytkownikom w Europejskim Obszarze Gospodarczym -  zwani dalej "Realizatorem Płatności".

 

REGULAMIN RESTAURACJI „MONKEY BUSINESS Pizza & More” 

w Krakowie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 3

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Restauracji czy Lokalu, rozumie się przez to restaurację „MONKEY BUSINESS Pizza & More” w Krakowie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 3. 

Ilekroć w Regulaminie mówi się o Gościu lub Kliencie Restauracji bądź Lokalu, rozumie się przez to osobę wyrażającą chęć skorzystania z usług świadczonych przez Restaurację „MONKEY BUSINESS Pizza & More” w Krakowie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 3. 

Osoby wyrażające chęć skorzystania z usług Restauracji, zobligowane są do przestrzegania zasad określonych w niemniejszym Regulaminie. 

ZASADY OGÓLNE 

W restauracji, zarówno wewnątrz lokalu jak i w jej ogródku gastronomicznym mogą przebywać osoby korzystające z oferty restauracji. Z oferty stacjonarnej restauracji, tzn. konsumpcji na miejscu potraw i napoi serwowanych przez restaurację wewnątrz lokalu jak i w jej ogródku gastronomicznym, mogą korzystać zarówno osoby dorosłe jak i niepełnoletnie, rodziny z dziećmi oraz osoby ze zwierzętami domowymi, na zasadach określonych w dalszej części regulaminu. 

W obrębie restauracji zakazane jest spożywanie własnych posiłków i napojów. 

Wewnątrz lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w tym także e-papierosów. 

Palenie dozwolone jest w ogródku gastronomicznym restauracji wyłącznie w miejscach oraz przy stolikach gdzie znajdują się popielniczki, za wyjątkiem stolików objętych całkowitym zakazem palenia. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, personel restauracji może odmówić sprzedaży alkoholu osobie, której zachowanie wskazuje na nietrzeźwość. Personel może także zwrócić się z prośbą do Gości o udokumentowanie pełnoletności, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wieku Gościa. 

Dzieci są jak najbardziej mile widziane, jednak zobowiązane są siedzenie przy stołach zakazane jest chodzenie pomiędzy stolikami, zabawa na podłodze restauracji oraz głośne zachowanie dzieci. 

Goście ze zwierzętami domowymi zobowiązani są do trzymania swoich pupili przy sobie, bez dostępu do blatu stołu. Zakazane jest puszczenie zwierząt wolno po restauracji, głośne zachowanie zwierząt, czy jakiekolwiek zanieczyszczanie lokalu przez zwierzęta. Wszelkie zanieczyszczenia, jak odchody, mocz, brud z łap na krzesłach czy kanapie pozostawiony przez zwierzęta, Goście będący ich opiekunami zobowiązani są natychmiast sami usunąć. 

ZASADY WYBORU STOLIKÓW 

Wewnątrz lokalu Goście mogą korzystać wyłącznie ze stolików wskazanych przez personel restauracji. 

Obowiązuje całkowity zakaz samowolnego zajmowania stolików, szczególnie objętych rezerwacją, ich przesuwania czy łączenia bez zgody personelu restauracji. 

Personel ma prawo odmówić obsługi osób, które zajęły miejsca przy stołach samowolnie, a także poprosić o opuszczenie lokalu. 

Osoby pragnąc oczekiwać na wolny stolik proszone są o oczekiwanie na zewnątrz lokalu. 

Osoby zajmujący przydzielony stolik, pragnące jego zmianę zobowiązane są do ustalanie zmiany stolika z personelem restauracji. 

ZASADY ZAMAWIANIA, SERWISU I SAMOOBSŁUGI 

Wewnątrz lokalu obowiązuje obsługa kelnerska bez względu na porę roku. Osoby pragnące złożyć zamówienie bezpośrednio przy barze mogą zostać poproszone o personel restauracji o poczekanie przy swoim stoliku na przyjęcie zamówienia. 

W ogródku gastronomicznym obsługa kelnerska przy stolikach zależy od pory roku. W przypadku pory jesienno zimowej lub podczas złych warunków atmosferycznych obsługa stoliki mogą być wyłączone z obsługi kelnerskiej, o czym może poinformować personel restauracji i/lub stosowne informacje na stolikach. 

Strefa leżaków, bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne wyłączona jest zawsze z obsługi kelnerskiej. 

Zamówienia samoobsługowe można składać przy barze i uregulować należność z góry. Personel poinformuje kiedy zamówienie będzie gotowe do odbioru lub sam dostarczy na miejsc Gościom. 

Klienci pragnący złożyć zamówienie na wynos proszeni są o zamawianie dań online przez stronę www.monkeybusiness.pl wybierając opcję „odbiór własny”, a w przypadku osobistej wizyty w lokalu proszeni są o składanie zamówień przy barze restauracji. 

Dnia objęte promocją „na wynos” nie mogą być spożywane w obrębie restauracji ani jej ogródka gastronomicznego. 

Z uwagi na obecną sytuację kryzysową i pojawiające się przypadki szalbierstwa, personel lokalu może poprosić także Gości na miejscach objętych obsługa kelnerską o uregulowanie płatności z góry. 

REZERWACJE, OPŁATY SERWISOWE 

Goście mogą rezerwować stoliki telefonicznie lub online. Dla grup powyżej 6 osób doliczana jest opłata serisowa w wysokości 10%. W przypadku rezerwacji powyżej 6 osób obowiązuje minimalna kwota kwoty konsumpcji w wysokości 75-100 zł za osobę w zależności sezonu, pory dnia i godziny. O minimlanej kwocie Goście zostana poinformowani przez personle restauracji.  W przypadku zamówinia niższego niż wymagane minimum rezerwacja i konsumpcja jest możliwa, jednak kwota rachunku zostanie podwyższona do minimalnej.

ZACHOWANIE ZGODNE Z NORMAMI SPOŁECZNYMI 

Restauracja jest miejscem nie tylko konsumpcji, ale też spotkań, gdzie personel restauracji dokłada wszelkich starań, aby każdy, bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną czy narodowość czuł się należycie obsłużony. Mając na uwadze dobro wszystkich Gości restauracji, w przypadku zachowań innych Gości, które w sposób rażący odstają od obowiązujących norm społecznych, a także zachowań, które łamią zasady określone w niniejszym regulaminie, personel restauracji ma prawo poprosić takie osoby opuszczenie lokalu. W skrajnych przypadkach personel ma prawo do wezwania służby ochrony lub straży miejskiej albo policji. 

Regulamin zamówień składanych przez stronę www.monkeybusiness.pl

Operator restuaracji odpowiada za rzetelną i terminową realizację zamówień składanych przez Klientów lokalu za pośrednictwem strony internetowej www.monkeybusiness.pl, zapewniając, że dania w ramach mozliwości produkcyjnych Lokalu będą realizowane mozliwie jak najbardziej na czas okreslony w zamówieniu i przekazane Firmie Kurierskiej w najwyższej jakości.

Operator restauracji nie odpowiada za opóźnienia lub nierzetlną realicję dostaw świadczonych przez Firmę Kurierską Wszelkie roszczenia lub skargi związane z nieprawidłową dostawą Klienci Lokalu winni zgłaszać bezpośrednio do Firmy Kurierskiej.

Operstor restauracji nie odpowiada za błędy informatyczne wynikające z winy Dostawcy Usług Internetowych, takich jak np. brak otrzymania zamówienia, brak możliwości złożenia zamówienia itp. 

Operator restauracji nie odpowiada za brak możliwości dokonania płatności za pomocą rozwiązań infarmatycznych wdrozonych przez Realizatora Płatności. W przypadku bładnych płatności np. zdublowanych lub niezralizowajych zamówień z przyczyn niezaleznych od Operatora restauracji, Operator restauracji zobowiązuje się do zwrotu opłaty za nizrealizowane usługi Klientowi Lokalu.

Nie mniej jednak Operator restauracji zapewnia, że dokłada wszalkich starań, aby podmioty zewnętrzne uczetniczące w procesie składania zamówień internetowych, ich opłacania online jak i dostawy, rezlizowały swoje usługi na najwyższym poziomie.

PFR.JPG
bottom of page